Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie poprawiał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Prasóweczki

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym czynnikiem przychodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, czy i trendy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej robi się, że powyższe zdanie jest mocne. Nie wymaga wtedy żyć przecież zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty i popytu. Prognoza zawsze stanowi kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szans.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest wszechstronnie wykorzystywanym materiałem na świecie, a jej wartość stanowi szeroki nacisk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy wyglądać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z listy lepką cieczą o wielkim zastosowaniu. Jest brana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w sektorze spożywczym. W polskim produkcie skupimy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem składu i konkretne pracowniki mogą liczyć ponad sto różnych węglowodorów. Części w jakich dane składniki uważają się w ścisłej ropie naftowej decydują o jej wadach i cechach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest szczególnie niechciana i przydatne są dalsze operacje w toku rafinacji pełniące jej uniknięciu. Stąd też surowa, lekka ropa jest piękniejsza niż kwaśna. Oprócz tego stoi też większy popyt na naturalniejsze warianty, takie jak benzyna, co prowadzi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na dużą ropę naftową jest w skutku wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że ostatnie dwa sposoby nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na rynkach finansowych. Najjaśniejszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej ma bezpośrednia własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i miana za ważny miernik cen ropy. WTI to prosta ropa naftowa o wielkim wskaźniku gęstości API i z małą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na zdrową moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji przenosi się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze łączącym się terminem zrobienia są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupa tego sposobie ropy wybiera się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Wydobywają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całych działów w stanach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych również na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym może być zatem interesujące śledzenie zasobów ropy połączonej z środowisku w Cushing. Poziom zasobów wybierany jest w jakąś środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce natomiast na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shell, było wówczas drinkiem z najbardziej ekonomicznych pól naftowych w Szerokiej Brytanii, jednak większość odwiertów została z obecnego okresu zrezygnowana z obsłudze.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest kluczowa, przynajmniej w obecnych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te wykonane są przez ofertę i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące może być przyjmowanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle jest. Czy jest również podaż?
Popyt na ropę naftową jest z dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na najogromniejszym szczeblu w spraw. Zresztą nie wszystkie spółki aktywnie działające w tej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zwracają się na konkretnych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w niniejszym terminie znacząco obniżyło nasze inwestycje w tamto pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to zwykle rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w następnych stronach światach zostało zrezygnowanych ze powodu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w prostą ropę są zagrożone i ze powodu na bardziej silną politykę klimatyczną.

Co w obecnych latach miało pomysł na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest gotowa, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale również opinię na to, że na zbycie występuje już wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tutaj często z ziemi. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był wtedy zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie było się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się dużo nowych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje bardzo niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Efektem tego był spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na starcie 2016 roku.

OPEC miała możliwość, że w współczesny forma zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze a daleko skuteczne procedury wydobycia, więc teraz są w mieszkanie osiągać zyski nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej linii ekstrakcji ropy kluczowa jest szansa szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już reagować na wzrost/spadek cen, mimo że nierzadko są to stosunkowo małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co jest poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej jest jedynym z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale dzisiaj jest wymieniana na okresie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Prowadzi więc ostatnim, że cena ropy nie może teraz niedługo mieć wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy idzie w kontrakcie z ostatnim do szerszej oferty na zbycie. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego przydatne są większe inwestycje w punkcie alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki współczesnym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak odpowiednie do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę pewno będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo rozwija się na ogromnym poziomie.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysie będzie w konkretnym stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Jeżeli aczkolwiek nie będą miały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ta produkcja ropy może w współczesnym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach przydatne będą bogate inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną poznane nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt produkcji pewno ujawnić się wysoce niż w współczesnym roku.

Oczekuje się, że w wypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe ceny około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu tradycyjna się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na świadomym poziomie. Początkiem tego istnieje fakt, że większość tych regionów korzysta z dość wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w procesie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, ofertę na zbycie będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w obecnych latach w zasadzie zainwestowali wystarczająco duży pieniądz, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle jest mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego zmierza do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Zależy to zrobić poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te kraje przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z różnej strony USA także inne kraje stale produkują coraz dobrze ropy naftowej, co prowadzi, że jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, rozwijając się na stanie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zamieniał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na odległości lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W okresie kryzysu gospodarczego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym przyszło jej ustalenie na okresie ponad 100 USD za baryłkę i wartość zatrzymała się w okolicach tego poziomu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W obecnych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można wyglądać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu ceny w wypadku ropy naftowej jest daleko niebezpieczne. Wartość ropy chce z dużej liczbie czynników gospodarczych oraz rozwoju tej dziedziny. Na wartość ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty i popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie ważnym czynnikiem w wypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, przejmującą się transportem na całkowitym świecie. Musi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie potrzebował obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z niższą zawartością siarki. Przepisy IMO wykonają poprzez to silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na budowany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości i dostępność paliw, których działają. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie tworzyło rozległy nacisk na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak jeszcze na wzór na ceny biletów lotniczych.

Jak ważna inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można reagować na chwila sposobów, które już stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla przedsiębiorców są kontrakty futures na prostą, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na problem cen tych związków są widoczne w LYNX w porządku rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te informacje odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w różnej walucie).

Że tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdyby było dołączyć do realizacji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to nowe derywaty pozwalające ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Artykuły te możesz oczywiście kupować i oferować za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi wynikami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które uczestniczą w tej dziedziny.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w walki ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w walki ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować dodatkowo w działalności spółek naftowych, żeby być obowiązkowym w sferze naftowej. Obecne w zdrowy sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale również potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w sferze naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Gdy teraz sygnalizowaliśmy: zwykle w wypadku towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią być znacznie silne. Obecnie trend jest raczej spadkowy. Ale nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeżeli będziemy uważać, że czekania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, teraz są za nami, a forma jest dziś coraz bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może znacznie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje dużo możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na krajowych giełdach. To umożliwia naszym klientom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie z tego czy przejmujesz się tradingiem, lub jesteś inwestorem długoterminowym, możesz użyć z wyjątkowej oferty LYNX, ponieważ pomagamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w porządku rzeczywistym, czerpiąc z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w kierunku handlu na opcjach, akcjach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments